علی قلعه هستم

دکوراتور و طراحی داخلی ،
مربی و کوچینگ کسب و کار شما
بهت کمک می کنم تا کسب و کارت رو رونق بدی
پس همراه من باش
علی قلعه مربی کوچینگ کسب وکار

علی قلعه هستم

دکوراتور و طراحی داخلی ،
مربی و کوچینگ کسب و کار شما
بهت کمک می کنم تا کسب و کارت رو رونق بدی
پس همراه من باش